Bili smo na konferenci o družinskem podjetništvu

Konferenca o družinskem podjetništvu

Na 4. Konferenci o družinskem podjetništvu smo predstavili nekaj najpomembnejših pravnih vidikov, ki jih je potrebno poznati v primeru vstopanja in izstopanja družinskih članov v krog družinskega podjetja.

4. Konferenca o družinskem podjetništvu – 15. junij 2016

Na konferenci smo udeležencem podali praktične nasvete kako ravnati v primerih, ko se spreminja sestava lastništva družinskega podjetja.

Predstavljene so bile možnosti statutarnih klavzul v družbeni pogodbi, ki omogočajo družbenikom, da po smrti katerega od njih da sprejmejo ali zvrnejo vstop dedičev pokojnega družbenika v družbo. Predstavljena je bila tudi problematika skupnega premoženja zakoncev, predvsem z vidika ali družinsko podjetje sodi vanj ali ne.

Naslov predavanja:Odhajanje in prihajanje« družinskih članov v družinsko podjetje”

Pravnik s petnajstletnimi izkušnjami s področja upravljanja družinskih podjetij. Svetoval je številnim družinskim podjetjem pri oblikovanju družinske ustave (npr. Jezeršek Gostinjstvo) in pri izvedbi tranzicije iz ene generacije na drugo. Je predavatelj na strokovnih srečanjih s področja družinskega podjetništva (npr. www.druzinska.si). Magistrsko delo z naslovom “Pravni vidiki pojma družinsko podjetje – family business” je posvetil pravni problematiki delovanja družinskih podjetij.

Oddaj Komentar