Družinska Podjetja

Družinsko podjetništvo predstavlja preplet podjetniških, lastniških in družinskih odnosov in vlog. Družinsko podjetje je po splošni definiciji podjetje katerega večinsko lastništvo (ali večina glasovalnih pravic) je v rokah ene družine. Prav zaradi posebnosti, ki izhajajo iz lastništva se družinska podjetja in upravljanje družinskih podjetij razlikujejo od podjetij v katerih družinski element med lastniki ni izražen. Družina je torej tisti opredelitveni dejavnik, ki je za družinska podjetja ključen. Družinsko podjetje se z razliko od drugih podjetij sooča z vprašanji kot so dedovanje družinskega podjetja (dedovanje poslovnih deležev ali dedovanje delnic); nasledstvo v družinskem podjetju; specifično reševanje konfliktov na delovnem mestu med člani družine; vodenje podjetja na način, da ima od tega korsit družinsko podjetje, družina in ostali deležniki; vodenje podjetja na način, da se medosebni odnosi med člani družine ne skrhajo ipd. Občutek za reševanje konfliktov je tisti, ki je za družinsko podjetje in njegov dolgoročen obstoj ključen, zgledi dobrih praks iz sveta družinskega podjetništva pa kažejo, da imajo uspešna družinska podjetja postavljeno še  jasno vizijo (zapisno v družinski ustavi), vodenje podjetja in siceršnja upravljavska struktura so med člani družine usklajeni, dosledno so določena pravila vključevanja članov in ne-članov družine v poslovanje družinskega podjetja, nasledstvo je vnaprej dogovorjeno in usklajeno med člani družine (tako personalno kot postopkovno), ravno tako dedovanje družinskega podjetja, postavljena so pravila za reševanje konfliktov na delovnem mestu in nagrajevanje zaposlenih članov družine.


Storitve, ki jih nudimo zajemajo: postavitev pravil nasledstva v družinskem podjetju / družinska ustava – svetovanje pri oblikovanju družinske ustave / družinska fundacija – ustanovitev / dedovanje družinskega podjetja – priprava dogovorov, davčni vidik / prenos podjetja, prenos deležev / družinska mediacija.

  • Podkategorije

  • Featured

    Prodaja podjetja družini

    Prodaja podjetja pomeni v družbi z omejeno odgovornostjo prenos poslovnega deleža, kar ureja 481. člen ZGD-1. Ta določa, da se poslovni deleži lahko odsvojijo in dedujejo.