Dedovanje

Dedovanje podjetja oz. poslovnega deleža je eden od možnih načinov ko družinsko podjetje preide na potomce oz, osebe, ki jih z lastnikom podjetja vežejo sorodstvene vezi. Je tisto področje na katerem se srečujejo korporacijsko pravo (ureja ZGD-1), dedno pravo (ureja Zakon o dedovanje), ter družinsko pravo (ureja Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih). Ko govorimo o dedovanju podjetja ima tako dedovanje, tako kot to velja pri drugih vrstah dedovanja lahko naravo oporočnega ali zakonitega dedovanja. Podjetnik, ki načrtuje nasledstvo in usmerja potomce ali druge osebe s katerim ga vežejo sorodstvene vezi navadno uredi razmerja z vsemi dediči, ki bi jim pripadal nujni delež, med katerimi se sklene izročilna pogodba. Slednja je namreč močnejši institut kot oporoka na podlagi katere lahko zapustnik le omejeno razpolaga s svojim premoženjem. Dedovanje kot posledica smrti podjetnka je torej področje s katerim se mora podjetnik slej ali prej soočiti, ter do tega vprašanja zavzeti stališče in mu slediti. Iz prakse vidimo, da je ustrezna urejenost razmerij eden od porokov, da družinsko podjetje dolgoročno uspešno deluje brez nepotrebnih konfliktov med deležniki.


Storitve, ki jih nudimo zajemajo: Načrtovanje nasledstva / priprava na dedovanje / svetovanje pri razdelitvi podjetnikovega premoženja med dediče / svetovanje pri pripravi: darilna pogodba, oporoka, izročilna pogodba, pogodba o preužitku, dedni dogovor, darilni program,… / davek na dediščino – svetovanje v povezavi s prenosom podjetja