Družinska Ustava

Družinska ustava predstavlja temelj družinskega podjetja. Namen družinske ustave je urediti odnose med delžniki, ki so vključeni v družinsko podjetje in so povezani s sorodstvenimi vezmi. Področja, ki jih zajema družinska ustava obravnavajo naslednje odnose v katere je vpeto družinsko podjetje. Zajema predvsem vsebine, ki zadevajo razvoj podjetja in vlogo družinskih članov. Mednje sodi vodenje in upravljanje podjetja na način, ki odraža voljo družine, usklajevanje odnosov med družino in podjetjem, obveščaje članov družine od delovanju podjetja ipd. Pomembno področje je zaposlovanje družinskih članov v podjetju. Nasledstvo v podjetju in prenos lastništva sta z vidika dolgoživosti podjetja eni od ključnih področij, Družinska ustava je torej pisni dogovor, ki je na nek način nad družino in nad podjetjem in v kateri je zapisan dogovor o načinu usklajevanja interesov iz navedenih interesnih polj.


Storitve, ki jih nudimo zajemajo: Oblikovanje družinske ustave / oblikovanje pravil nagrajevanja družinskih članov / določanje kriterije za nasledstvo / določanje delitve družinskega premoženja / oblikovanje družinskega odbora in družinskega sveta