Nasledstvo

Nasledstvo razumemo kot prenos lastništva in vodenja družinskega podjetja na drugo generacijo. Je eno do ključnih vprašanj s katerimi se srečuje družinsko podjetje. Za podjetnika pogosto predstavlja eno težjih odločitev v njegovi karieri. Od podjetnika, ki prenaša podjetje in strukturira nasledstvo je v veliki meri odvisno kako uspešno bo druga generacija družinsko podjetje prevzela. Prenos podjetja pa ne predstavlja negotove situacije samo lastnikom in bodočim lastnikom družinskega podjetja. Družinska podjetja, ki jih intenzivno zadeva nasledstvo so na očeh vseh deležnikov, torej zaposlenih, dobaviteljev, upnikov ipd. Če ima podjetje izdelano strukturo, in je razvoj podjetja jasno začrtan je prehod blag in manj opazen. Ko gre za družinsko podjetništvo je trenutek, ko nastopi nasledstvo za tiste člane družine, ki niso ustrezno vključeni v ta proces lahko tudi boleč. Takšen način gotovo ni dobra popotnica za tvorno sobivanje družinskih članov – solastnikov in lahko predstavlja negativen vpliv na družinsko podjetje. Prav zato je potrevno nasledstvo skrbno načrtovati. Po nekaterih stališčih je za učinkovit in nemoten prenos podjetja, lastništva in upravljanja podjetja na naslednike potrebnih tudi do 10 let.


Storitve, ki jih nudimo zajemajo: Planiranje nasledstva – nasledstveni plan / analiza davčnih vidikov nasledstva / priprava naslednka / planiranje upokojitve / postavitev notranje organizacijske strukture, ki omogoča prehod na naslednike

Featured

Prodaja podjetja družini

Prodaja podjetja pomeni v družbi z omejeno odgovornostjo prenos poslovnega deleža, kar ureja 481. člen ZGD-1. Ta določa, da se poslovni deleži lahko odsvojijo in dedujejo. 

Družinska Podjetja

Družinsko podjetje in nasledstvo

Pri delu z družinskimi podjetji se v zvezi z vprašanjem nasledstva vedno znova odpreta »spremljajoči« temi, ki sta dedovanje družinskega premoženja ter preglednost finančnega poslovanja družinskega podjetja. Poudariti je tudi treba, da je planiranje nasledstva proces in ne dogodek, zato mora biti to področje skrbno negovano.

Družinska Podjetja

Tranzicija v družinskih podjetjih

Uvodoma Medgeneracijski prehod vodenja in lastništva oziroma tranzicija v družinskem podjetju je eden od glavnih organizacijskih izzivov s katerimi se družinska podjetja srečujejo. Poznavalci ugotavljajo, da se je s planiranjem nasledstva in nadaljevanjem podjetja smiselno začeti ukvarjati pet do deset let pred umikom ustanovitelja/trenutnega lastnika družinskega podjetja. Upoštevanje priporočene dobe naj bi pripomoglo k temu, […]

Družinska Podjetja

Družinska podjetja – aktualni izzivi

Zgodovinsko gledano predstavljajo družinska podjetja temeljni vzvod gospodarske in podjetniške pobude. Nenazadnje je večina danes uspešnih podjetij oziroma družb svojo pot začela in jo še nadaljuje kot družinska podjetja