Korporacijsko Pravo

Pravna narava »družinske ustave«

S pravnega vidika se pojavi vprašanje, kakšna je pravna narava družinske ustave oz. odnosa med družinsko ustavo in družbeno pogodbo.[1] […]

Prenos lastništva družinskega podjetja

Prenos lastništva podjetja, ki deluje kot družinsko podjetje lahko pomeni prenos dejavnosti (s.p.) ali prenos lastništva d.o.o. (imetništvo poslovnih deležev).