Izstop in izključitev

Izstop in izključitev družbenika sta korporacijsko pravna instituta, ki urejata prenehanje družbenikovega članstva v družbi. Izstop družbenika je prostovoljna oblika prenehanja oz. odpovedi imetništvu deležev družbe. Izključitev je v nasprotju s tem prisilen mehanizem, ki ga lahko sprožijo družbeniki v primeru, da je izključitev družbenika statutarno ustrezno urejena (predpisan postopek). Izključitvi in izstopu družbenika je soroden postopku izključitve manjšinskih delničarjev iz družbe, pri čemer so razlogi izključitve drugačni kot v primeru izključitve ali izstopa družbenika.


Storitve, ki jih nudimo zajemajo: Izključitev družbenika – priprava, vodenje postopka / izključitev manjšinskih delničarje iz družbe – priprava in vodenje postopka, določitev primerne denarne odpravnine, izvedba skupščine delničarjev, ki odloča o izključitvi.