Povezane družbe

Povezane družbe predstavljajo posebno področje, ki ga ureja Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Ta šteje za povezane družbe pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da: ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem, holding); je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba); so koncernske družbe (pogodbeni koncern in dejanski koncern); sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali so povezane s podjetniškimi pogodbami. Podjetniška pogodba je lahko pogodba o obvladovanju ali pogodba o prenosu dobička. Povezane družbe zavezuje konsolidacija, razen v primerih, ko jih Zakon o gospodarskih družbah te obveznosti izredno odvezuje.


Storitve, ki jih nudimo zajemajo: Postavitev standardov upravljanja v skupini povezanih družb (holding) / pogodba o obvladovanju – priprava / pogodba o prenosu dobička – priprava / priprava pravil, ki urejajo vprašanje odgovornosti organov obvladujoče in odvisnih družb / transferne cene pravilnik – priprava pravilnika o transfernih cenah / poročilo o razmerjih s povezanimi družbami – svetovanje pri pripravi.