Prodaja podjetja

Prodaja podjetja predstavlja prodajo večinskega ali celotnega deleža v podjetju. Lahko gre za prodajo delnic ali prodajo poslovnih deležev. Ko so predmet prodaje delnice (delniška družba) je potrebno upoštevati Zakon o prevzemih (Zpre-1), ki ureja prevzem podjetja oz. prevzem družbe. Omenjena zakonodaja se ne uporablja, ko je predmet prodaje poslovni delež (družba z omejeno odgovornostjo). Prodaja podjetja se izvede po vrednosti glede katere se prodajalci in ponudniki strinjajo, da je glede na okoliščine ustrezna. Vrednost delnice ali vrednost podjetja se običajno določi s cenitvijo, ki se izvede v fazi, ko se prodaja podjetja pripravlja. Kupec informacije glede gospodarske družbe, ki je predmet prodaje pridobi navadno tako, da opravi skrbni pregled podjetja. Odločitev lastnika, ki se je odločil prodam podjetje, pa zadeva tudi dohodnina. Vprašanje dohodnine oz. obdavčitve dobička v zvezi izvedeno prodajo se razlikuje glede na to, ali je prodajalec oz. lastnik, ki se je odločil za prodajo podjetja gospodarska družba ali fizična oseba. Za gospodarske družbe namreč velja sistem, ki omejuje možnost dvojne obdavčitve dobičkov. V zvezi z vprašanjem ustvarjenih dobičkov mora biti prodajalec pozoren tudi na t.i. prikrito izplačilo dobička ali dividendam podobne prihodek.


Storitve, ki jih nudimo zajemajo: Strukturiranje postopka po katerem se izvede prodaja podjetja / cenitev vrednosti podjetja / priprava pisma o nameri / priprava t.i. “process letter” dokumenta / priprava t.i. “teaser” dokumenta / skrbni pregled / vodenje pogajanj pri prodaji ali nakupu podjetja / vzpostavitev kontakta s potencialnimi kupci ali prodajalci / izvedba prodaje v skladu z zahtevami zakona o prevzemih (priprava prospekta, določanje ponudbene cene, ipd.).