Združitve in delitve

Združitve in delitve družb predstavljajo obliko materialnih statusnih preoblkovanj. Sodijo v okvir t.i. M&A transakcij, ki jih v osnovni ureja ZGD-1. Osnovni obliki sta združitev in delitev. Združitev se lahko izvede kot združitev s pripojitvijo (pripojitev družbe) ali kot zdražitev s spojitvijo (nastane nova družba). Delitev se lahko izvede kot razdelitev, oddelitev ali izčlenitev. V praksi se najpogosteje izvede pripojitev podjetja k drugemu. Pripojitev podjetja se običajno izvede potem, ko je opravljen prevzem podjetja. Delitev, razdelitev, združitev ali pripojitev podjetja je kompleksen proces, ki zahteva skrbno načrtovanje in ustrezno izpolnitev pravnih in davčnih zahtev. Ko se izvede združitev, delitev ali pripojitev je potrebno opraviti cenitev podjetja in revizijo ustreznosti odpravnine, ki jo prejmejo delničarji ali družbeniki katerih udeležba v družbi preneha. Pripojitev ali delitev pa se ne konča z dnem vpisa statusne spremembe v sodni register, pač pa sledi pozdružitvena integracija, ki je v marsičem še težji in manj predvidljiv proces kot sama delitev ali pripojitev podjetja.


Storitve, ki jih nudimo zajemajo: delitev ali pripojitev družbe – priprava in izvedba postopka / ocena primernosti denarne odpravnine / priprava priglasitve FURS-u / priprava načrta pozdružitvene integracije.