Analiza tveganj in neprekinjenega poslovanja

Komu je storitev namenjena?

Storitev je namenjena družinskim podjetjem, ki si želijo prepričati ali so postopki njihovega delovanja skladni z veljavno zakonodajo, ter ali so vzpostavljeni mehanizmi, ki omogočajo neprekinjeno poslovanje.

Kaj vključuje storitev?

V okviru storitve z družinskim podjetjem pregledamo zemljevid posebnih pravnih norm, ki zavezujejo družinsko podjetje, in ugotovimo kakšno je stanje in raven urejenosti po posameznem od področju.

Na podlagi tega se izdela diagnostično poročilo o analizi stanja z ugotovitvami in priporočili.

Cena storitve

Informativna cena storitve znaša 900,00 EUR + DDV

Pridržujemo si pravico, da glede na velikost podjetja in zapletenost odnosov v podjetju ceno oblikujemo na drugačen način.