Coaching Družinskim Podjetnikom

Kaj je coaching in kako poteka

Coaching predstavlja podpora izkušenega coacha podjetniku pri njegovem poslovnem in osebnostnem razvoju. Pri tem ne gre za svetovanje, saj je to namenjeno dajanju nasvetov in priporočil. Coach v nasprotju s tem svojega »varovanca« vodi skozi proces iskanja njemu lastnih rešitev. Coach v pogovoru s podjetnikom uporablja specifična vprašanja, ki sprožijo miselni proces, ki pripomore k doseganju zastavljenih ciljev.

Cocah vodi varovanca k temu, da si postavi cilje, ki so zanj najpomembnejši ter ga usmerja in spremlja pri doseganju teh ciljev.

Namen coachinga je preseganje ovir za dosego cilja, to je da se družinsko podjetje razvija in je upravljano na način, ki omogoča dolgoročno preživetje.  

Komu je coaching namenjen

Coaching je namenjen lastnikom družinskih podjetij oz. podjetnikom, ki želijo skozi voden miselni proces postaviti jasne cilje na področju družinskega podjetništva, ter sistematično izvajati aktivnosti, ki vodijo k doseganju teh ciljev.

Coaching je trajajoč proces zato je namenjen tistim podjetnikom, ki so trdno odločeni, da želijo podjetje in odnose v njem razvijati v smeri družinskega podjetja in so pripravljeni na tej poti vztrajati.

Cena storitve

Stranki pred začetkom cocahing odnosa opredelita cilje, dolžino trajanja coaching odnosa in oceno sodelovanja

Cena enournega coaching srečanja znaša 100,00 EUR + DDV.

Izvajalec si pridržuje pravico prilagoditi ceno coaching srečanja glede na dolžino sodelovanja.