Priprava družinske ustave

Komu je storitev namenjena?

Družinska ustava je dokument, ki ga družine sprejmejo z namenom, da dogovorijo in razčistijo pričakovana ravnanja družinskih članov v zvezi z delovanjem družinskega podjetja, vstopanjem v družinsko podjetje, reševanjem konfliktov, ki nastopijo v času delovanja družinskega podjetja ipd. Tak dogovor se zapiše v okviru družinske ustave.

Katera so obravnavana področja?

Vprašanja, ki jih družinska podjetja urejajo v okviru družinske ustave so običajno:

 • Kaj moramo imeti urejeno, če hočemo delovati kot družinsko podjetje?
 • Kako pripraviti družinsko ustavo?
 • Katerega potomca določiti kot naslednika?
 • Partnerji otrok prispevajo k delu in razvoju podjetja – kako to obravnavati?
 • Kako prenesti deleže na potomce?
 • Prenos podjetja – prodaja ali podaritev?
 • Ali imamo pripravljeno vse, kar je potrebno za dedovanje družinskega podjetja?

Proces dela

Proces dela poteka po naslednjih korakih:

 • Uvodni razgovor s pobudnikom sestave družinske ustave (običajno je to eden od staršev).
 • Priprava osnutka oz. izhodišč družinske ustave.
 • Sestanek z vsemi družinskimi člani glede predlaganih vsebin družinske ustave, željah, pričakovanjih in možnih drugačnih rešitvah (*opcijsko lahko tudi predhodni individualni razgovor s posameznim članom družine)  .
 • Priprava predloga družinske ustave, ki jo sprejmejo polnoletni družinski člani.
 • Prilagoditev internih pravnih aktov podjetja in družbene pogodbe rešitvam, ki jih vsebuje družinska ustava.

Cena storitve

Cena storitve se določi po uvodnem razgovoru s pobudnikom za sestavo družinske ustave, pri čemer se upošteva koliko je družinskih članov s katerimi je potrebno pripraviti individualne razgovore, ter stanje v katerem je družbena pogodbe, ki jo je potrebno prilagoditi.

Okvirna informativna cena za pripravo družinske ustave za mala podjetja znaša 1.480,00 EUR +  DDV.