Prodaja ali pripojitev podjetja

Komu je storitev namenjena?

Prenos podjetja izven kroga družinskih članov izvedejo tisti lastniki, ki se ne odločijo za razvoj podjetja v smeri družinskega podjetja. Lahko se izvede kot prenos lastništva podjetja (običajno prenos lastništva d.o.o.) na tretjo osebo ali kot pripojitev podjetja  drugemu podjetju (po smiselno enakem postopku se izvede tudi izčlenitev, oddelitev ali spojitev).

Kaj vključuje storitev?

Glede na to ali gre za prenos podjetja na tretjo osebo ali pripojitev podjetja se storitev razlikuje in sicer vsebuje:

Prodaja podjetja:

 • Priprava prodajen dokumentacije (Prodajni prospekt)
 • Priprava seznama in kontaktiranje potencialnih kupcev,
 • Zbiranje nezavezujočih ponudb,
 • Sodelovanje pri skrbnem pregledu podjetja,
 • Zbiranje zavezujočih ponudb in sodelovanje pri izboru,
 • Priprava pogodbe o prenosu poslovnega deleža.

Pripojitev podjetja:

 • Priprava pogodbe o pripojitvi,
 • Priprava poročila poslovodstva o pripojitvi,
 • Organiziranje in vodenje skupščine, ki odloča o pripojitvi,
 • Povečanje osnovnega kapitala,
 • Vpis pripojitve v sodni register.
 • Določitev menjalnega razmerja in odpravnine.

Cena storitve

Prodaja podjetja ali pripojitev podjetja sta kompleksna procesa v katerih so lahko vključeni različni izvajalci (npr. cenilec podjetij, revizor, idr.), obseg dela pa je glede na velikost podjetja lahko zelo različen. Zaradi tega se vrednost storitve določi pred izvedbo storitve glede na potreben angažma izvajalca.